Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL) a 2003. évi III. törvény alapján kezeli az 1944 és 1990 között működött állambiztonsági szervek iratait. Az ÁBTL az általa kezelt iratok mind alaposabb levéltári feldolgozása, illetve ezen források mind hatékonyabb felhasználása érdekében kiemelt feladatának tekinti az 1944 és 1990 között különböző neveken és keretek között működött állambiztonsági szervek szervezeti struktúrájának és személyi állományának feltérképezését, az egyes szervezeti egységek vezetői és beosztottai hivatali pályaképének összeállítását és egy állambiztonsági archontológia elkészítését. E kutatások eredményét levéltárunk folyamatosan teszi közzé honlapján (www.abtl.hu), illetőleg az immár ötödik évfolyamába lépett internetes folyóiratában, a Betekintőben (www.betekinto.hu).
A levéltár másik kiemelt célja - mely egyébként szoros részét képezi az archontológiai kutatásoknak - az egykori politikai rendőrség működésével, szervezeti felépítésével kapcsolatos normák (parancsok, utasítások, ügyrendek stb.) feltárása és közzététele. Ezen iratok a levéltár különböző irategyütteseiben “elszórtan”, véletlenszerűen lelhetők fel, ezért szisztematikus kutatásuk, digitalizálásuk, gépelésük és publikálásuk rendkívül időigényes feladat. Az ÁBTL Parancsgyűjtemény ennek a - Nemzeti Kulturális Alap támogatásával megvalósult - kutatásnak az eredményeit teszi közzé fokozatosan, a feltáró munkával párhuzamosan gyarapítva az online formában is megismerhető állambiztonsági parancsok, utasítások szövegét.
Az adatbázis lehetőséget nyújt az egyes dokumentumok szövegében való keresésre csakúgy, mint a kiadó, a típus vagy az évkör szerinti szűrésre.