Dokumentum szűrés

(A legördülő listákból több elem is kijelölhető a SHIFT, vagy a CTRL billentyűk használatával.)

151 - 175 (Összesen: 5626 találat)
Tárgy:Növekvő rendezés Iktatószám Norma száma Norma típusa Dátum: PDF Megjegyzés
Ügyészi csoportok felállítása 10/4057/1952 ÁVH T. biz. 053. parancs 1952. november 24. PDF ikon 10_4057_1952_ÁVH_T_biz.pdf
Ügyeleti szolgálatot ellátók térítés nélküli étkeztetése 10-26/10/1968 10/1968. (IX.24.) utasítás 1968. szeptember 24. PDF ikon 10_26_10_1968.pdf
Ügyeleti szolgálat szabályozása 8-99/8/1957 8. utasítás 1957. október 9. PDF ikon 8_99_8_1957.pdf
Ügyeleti szolgálat megerősítése október 22.-24. között és november 3.-5. között 10-1815/1972 körlevél 1972. október 16. PDF ikon 10-1815_1972.pdf
Ügyeletes alegység vezénylése 50-10/1/1977 1/1977. (I.19.) közös intézkedés 1977. január 19. PDF ikon 50-10-1_1977.pdf
UE-28 típusú traktorra vonatkozó állásfoglalás 50-8/9/1969 utasítás 1969. július 28. PDF ikon 50_8_9_1969.pdf
Üdülőhelyek rendőri biztosítása 50-9/6/1959 6/1959 utasítás 1959. május 8. PDF ikon 50_9_6_1959.pdf
Tűzrendészeti hatóság értesítése a tűzesetekkel együtt járó nyomozások eredményeiről 50-8/12/1958 12/1958 utasítás 1958. december 5. PDF ikon 50_8_12_1958.pdf
Tűzrendészet Országos Parancsnokság ügyrendje 10-1488/1967 ügyrend 1967. szeptember 26. PDF ikon 10_1488_1967.pdf
Tűzoltóság területi szerveinek átadásával kapcsolatos pénzügyi és anyagi ellátási feladatok szabályozása 10-24/1/1972 1/1972. (I.31.) utasítás 1972. január 31. PDF ikon 10-24_1_1972.pdf
Tűzoltóság gépjárműveinek átírása és nyilvántartásba vétele 50-9/50/1972 körlevél 1972. szeptember 2. PDF ikon 50-9-50_1972.pdf
Tűzoltóság beosztott tisztjei részére új rendfokozati jelzőcsillag rendszeresítése 10-21/30/1965 0030/1965. (IX.20.) parancs 1965. szeptember 20. PDF ikon 10_21_30_1965.pdf
Tűzoltó tiszti iskola átszervezése 10-21/11/1963 0011/1963. (VI.3.) parancs 1963. június 3. PDF ikon 10_21_11_1963.pdf
Tűzoltó tiszthelyettesek Belügyminisztérium hősi halottjává nyilvánítása 10-22/27/1987 27/1987. parancs 1987. szeptember 1. PDF ikon 10_22_27_1987.pdf
Tűzoltó Kiképző Központ záróünnepsége 10-22/22/1985 22/1985. parancs 1985. június 28. PDF ikon 10_22_22_1985.pdf
Tűzoltó gépjárművek mentesítése a név- és terhelési tábla viselésének kötelezettsége alól 50-9/28/1974 körlevél 1974. március 25. PDF ikon 50_9_28_1974.pdf
Tudományos Orvosi Bizottság létrehozása 10-982/1955 12. utasítás 1955. március 21. PDF ikon 10_982_1955.pdf
Tüdőbetegek gyógyintézeti ellátása és gondozása 4-6/32/1973 körlevél 1973. június 18. PDF ikon 4_6_32_1973.pdf
Troba Miklós és Fehér János államvédelmi határőrök dícsérő elismerése 053/1951.ÁVH.T.biz. 54. parancs 1951. július 10. PDF ikon 053_1951_ÁVH_T_biz.pdf
Tranzit forgalomban közlekedő hajók ellenőrzése a mohácsi és komáromi kikötőben 50-10/5/1968 utasítás 1968. január 16. PDF ikon 50_10_5_1968.pdf
Tovbbképzés elrendelése a Csoportfőnökség belső rendjéről 13-8/2/1973 01/1973. (III.10.) parancs 1973. március 10. PDF ikon 13_8_2_1973.pdf
Továbbtanuló dolgozók részére járó szabadság 2-15/19/1956 19. utasítás 1956. július 9. PDF ikon 2_15_19_1956.pdf
Továbbszolgáló, tartalékos és sorállományú tiszthelyettesek, tisztek és honvédek katonai szolgálatának rendjéről, szolgálat-teljesítésükkel kapcsolatos jogaikról és kötelezettségeikről a BM HŐR és Karhatalom részére 10-21/4/1966 004/1966. (I.13.) parancs 1966. január 13. PDF ikon 10_21_4_1966.pdf
Tóth László r. ezds. kinevezése a BM III/II. Csoportfőnökség vezetőjének 10-21/12/1968 012/1968. (V.1.) parancs 1968. május 1. PDF ikon 10_21_12_1968.pdf
Törzsgárda tagjainak fokozott megbecsülése, és a végrehajtási utasítás 10-22/5/1972 5/1972. (VII.11.) utasítás 1972. július 11. PDF ikon 10-22_5_1972.pdf

Oldalak