Parancsok

Dokumentum szűrés

(A legördülő listákból több elem is kijelölhető a SHIFT, vagy a CTRL billentyűk használatával.)

501 - 525 (Összesen: 5627 találat)
Tárgy: Iktatószám Norma számacsökkenő sorrend Norma típusa Dátum: PDF Megjegyzés
Tájékoztató az úrnapi körmenetek időpontjáról 10-669/1974 körlevél 1974. május 27. PDF icon 10_669_1974.pdf
A Miniszteri Műszaki Szaktanácsadó és BM Műszaki Információs és Dokumentációs Alosztály ügyrendje 10-479/1976 ügyrend 1976. február 25. PDF icon 10-479_1976.pdf
Külföldi állampolgársági németekkel szembeni eljárás 3374/1945.I.sz. körlevél 1945. szeptember 11. PDF icon 3374_1945_I_sz.pdf
A magyar-csehszlovák lakosságcsere kapcsán kitelepült személyekről készített "Elköltözési jegyzék"-ek kezelése 278581/1946.IV/2 rendelet 1946. szeptember 21. PDF icon 278581_1946_IV_2.pdf
Irányelvek megküldése, hirdetőtáblák közutak mentén történő elhelyezésével kapcsolatban valamint a KPM Közúti Főigazgatóság 653448/1966 sz. utasítása 50-100/15/1966 utasítás 1966. május 21. PDF icon 50_100_15_1966.pdf 653448/1966. sz. KPM utasítás csatolva
Módszertani útmutató a 29/1978. BM számú parancsban meghatározott veszélyes bűnözők ellenőrzéséhez 50-674/1/1979 kiadvány 1979. május 11. PDF icon 50_674_1_1979.pdf
Hazánk felszabadulása 30. évfordulója ünnepségeinek megrendezése 10-2415/1974 irányelv 1974. október 31. PDF icon 10_2415_1974.pdf
A fegyveres erők és a fegyveres testületek hivatásos állományú tagjainak nyugdíjáról szóló 22/1971. (VI. 1.) Korm. számú rendelet alapján megállapított nyugdíjak folyósításának korlátozása, illetve az ez alóli mentesítés szabályai sz. n. irányelv 1980. július 31. PDF icon sz.n.-HM_BM_IM_MOPegy.ielv_1980.pdf Belügyi Közlönyből.
Tanügyi alkalmazottak ellen alkalmazott rendőrhatósági kényszerrendszabály esetén követendő eljárás 320042/1946.IV/15 rendelet 1946. július 12. PDF icon 320042_1946_IV_15.pdf
Községi kihelyezett körzeti megbízottak kötelező postafiók bérlésének megszüntetése 50-100/19/1966 utasítás 1966. július 7. PDF icon 50_100_19_1966.pdf
Az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítők költségtérítéséről 10-21/8/1978 utasítás 1978. március 22. PDF icon 10_21_8_1978.pdf
A jutalmazás rendjével kapcsolatos kérdések egységes értelmezése 12-422/1974 körlevél 1974. február 22. PDF icon 12_422_1974.pdf
A demokratikus államrend és a köztársaság büntetőjogi védelméről szóló törvénybe ütköző bűncselekmény elkövetésével gyanúsított személyek átkísértetése a népügyeszséghez 530309/1946.IV.12.BM rendelet 1946. június 18. PDF icon 530309_1946_IV_12_BM.pdf
Egyes tárgyak elzálogosítása esetén zálogjegy másolatként kiállított un. "repülőjegyek" kezeléséről és felhasználásáról 50-100/23/1966 utasítás 1966. augusztus 1. PDF icon 50_100_23_1966.pdf
Meghívott vendégek ünnepi ebéden való részvételének szabályozása 104/120/1955 utasítás 1955. december 28. PDF icon 104_120_1955.pdf
Körlevél az állambiztonság hálózati munkájának alapelveit tartalmazó szabályzat oktatásáról, melléklettel 10-21/12/A/1972 körlevél 1972. szeptember 21. PDF icon 10-21_12_a_1972.pdf
A saját tulajdonú gépkocsik szolgálati célra történő igénybevétele átalánydíj fizetése mellett 30-25/1973 körlevél 1973. május 30. PDF icon 30_25_1973.pdf
A BELÜGYMINISZTÉRIUM KATONAI, IRODAI ÉS POLGÁRI ÁLLOMÁNYÚ BEOSZTOTTAINAK BETEGSÉGI BIZTOSÍTÁSBÓL EREDŐ ELLÁTÁSA 3135/1958 kiadvány 1958. augusztus 27. PDF icon 3135_1958.pdf
Kivonat a Minisztertanács Titkársága által a ”balatonöszödi Központi üdülő igénybevételével kapcsolatos egyes kérdések” tárgyában kiadott 740/1957. számú utasításból 10-1564/1958 utasítás 1958. január 1. PDF icon 10_1564_1958.pdf
A szovjet rubel beszolgáltatása 531358/1946.IV-12.BM rendelet 1946. július 19. PDF icon 531358_1946_IV_12_BM.pdf
Gyakorló igazolványok szigorú szamadásos nyomtatványként való kezelésének elrendelése, illetőleg a gyakorló igazolványok használatának szabályozása 50-100/28/1966 utasítás 1966. október 5. PDF icon 50_100_28_1966.pdf
Személyi pótlékok felülvizsgálata 105/40/7-1955 utasítás 1955. február 3. PDF icon 105_40_7_1955.pdf
BRFK Gépkocsizó Járőr és Őrszolgálati Parancsnokság vonatkísérő alosztálya szolgálatának, továbbá a személyvonatok ellenőrzésének szabályozása 50-8/2/1973 utasítás 1973. február 13. PDF icon 50_8_2_1973.pdf
1975. évi költségvetés összeállítása 30-1114/1/1974 utasítás 1974. április 9. PDF icon 30_1114_1_1974.pdf
A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1950. évi 26. sz. törvényerejű rendeletének kihirdetése 01897/Min.Ir.-1950 irányelv 1950. július 20. PDF icon 01897_Min_Ir_1950.pdf

Oldalak

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
1067 Budapest, Eötvös u. 7.
tel: (06-1) 478-6020 fax: (06-1) 478-6036

NKA