Dokumentum szűrés

(A legördülő listákból több elem is kijelölhető a SHIFT, vagy a CTRL billentyűk használatával.)

5501 - 5525 (Összesen: 5626 találat)
Tárgy: Iktatószám Norma számaNövekvő rendezés Norma típusa Dátum: PDF Megjegyzés
BM Országos Futárszolgálat működési szabályzata 10-1502/1965 szabályzat 1965. augusztus 10. PDF ikon 10_1502_1965.pdf
Tájékoztató a 22/1971. (VI.1.) Korm. rendelet alapján nyugállományba helyezettek részére 50-7/1/1974 tájékoztató 1974. június 1. PDF ikon 48.102_1974.pdf
A 99-50-5/1972. (június 23.) számú körlevél hatályon kívül helyezése 99-9/2/1976 körlevél 1976. április 17. PDF ikon 99_9_2_1976.pdf
A katonai rendfokozattal bíró honvédegyének rendőrhatósági elbánás alá vonása 307799/1946.IV/15 rendelet 1946. június 3. PDF ikon 307799_1946_IV_15.pdf
Jelek és jelzések táblázata a BM szervek és egységek mozgósítási okmányainak elkészítéséhez M-95-217/1966 kiadvány 1966. október 11. PDF ikon M_95_217_1966.pdf
Az 1956/57. fűtési idényre vonatkozó rendelkezések ÉP-900-54/1956 szabályzat 1956. október 13. PDF ikon ÉP_900_54_1956.pdf
A 010/1968. (V.10.) BM pcs. végrhajtási utasítása (Hadiruházat kiadása) + mellékletek 10-21/10/A/1968 végrehajtási utasítás 1968. január 16. PDF ikon 10_21_10_1968.pdf
Együttműködés a csehszlovák belügyi szervekkel az eltüntek felkutatásában, smeretlen holttestek személyazonosságának megállapításában 50-960/1965 utasítás 1965. augusztus 3. PDF ikon 50_960_1965.pdf
Az üzemrendészeti szervek feladata 20-934/1956 irányelv 1956. január 1. PDF ikon 20_292_13_1956.pdf
A BM Határőrség háborús időszaki ügyrendje 000890/1974 ügyrend 1974. december 27. PDF ikon 000890_1974.pdf
A rendőrhatósági őrizet alá helyezések betegség címén történő felfüggesztése esetén követendő eljárás 334062/1946.IV/4. rendelet 1946. november 19. PDF ikon 334062_1946_IV_4.pdf
A Bűnügyi Nyilvntartás Szabályzata módosítása (XVI. Fejezet) 10-23/1-a/1970 szabályzat 1970. december 21. PDF ikon 10_23_1_4_konyv1967.pdf Csatolva a 10-23/1/1967-hez
Körlevél az állambiztonság hálózati munkájának alapelveit tartalmazó szabályzat oktatásáról, melléklettel 10-21/12/A/1972 körlevél 1972. szeptember 21. PDF ikon 10-21_12_a_1972.pdf
A tiltott helyen történő fényképezéssel, vázlat készítéssel összefüggő eljárásokat szabályozó 0010/1964. számú BM utasításban foglaltak egységes értelmezéséről és végrehajtása 40-29-a-2/1981 közös intézkedés 1981. június 30. PDF ikon 40-29-a-2_1981.pdf
Hatályos miniszteri utasítások, belügyi rendelkezések, belügyi iránymutatások címgyűjteménye (1977-1978) 10-22/1/1979 címgyűjtemény 1979. január 1. PDF ikon 10_70_1979.pdf
A fegyveres erők és a fegyveres testületek hivatásos állományú tagjainak nyugdíjáról szóló 22/1971. (VI. 1.) Korm. számú rendelet alapján megállapított nyugdíjak folyósításának korlátozása, illetve az ez alóli mentesítés szabályai sz. n. irányelv 1980. július 31. PDF ikon sz.n.-HM_BM_IM_MOPegy.ielv_1980.pdf Belügyi Közlönyből.
A Magyar Népköztársaság Belügyminisztériumának FELADATTERVE a gazdasági-társadalmi kibontakozás elősegítésére 10-252/1988 kiadvány 1988. március 9. PDF ikon 10_252_1988.pdf
A BM ORFK vezetői által kiadott és 1981. január 1-én érvényben lévő utasítások és rendelkezések címgyűjteménye 50-140/1981 címgyűjtemény 1981. január 1. PDF ikon 50-140_1981.pdf
A 020/1967. (VII.29.) BM parancs végrehajtási utasítása (operatív intézkedésekre és információkra vonatkozó adatszolgáltatás és gépi adatfeldolgozás ) 10-21/20/C/1967 végrehajtási utasítás 1969. május 23. PDF ikon 10_21_20_1967.pdf
Magyarországi Szabadegyházak 250.103/1945.VI.3. B.M. rendelet 1945. július 30. PDF ikon 250103_1945_VI_3.pdf
A RENDŐRSÉG IDEIGLENES RIADÓ UTASÍTÁSA 8-65/1957 utasítás 1957. február 19. PDF ikon 8_65_1957.pdf
A bérbeadás útján hasznosított lakások felméréséről szóló 20/1970. (X.23.) ÉVM rendelet végrehajtása 10-1823/1970 körlevél 1970. november 10. PDF ikon 10_1823_1970.pdf
BM Igazgatásrendészeti Csoportfőnökség ügyrendje 10-965/1972 ügyrend 1972. április 24. PDF ikon 10-965_1972.pdf
MSZMP BM Bizottságának káderhatásköri listája 50-11/1/1977 hatásköri lista 1977. december 13. PDF ikon 51-1-6_1977.pdf
Az áttelepítésre kerülő sváb lakosság állatállománya kicsempészésének megakadályozása 212.482/1945.IV/12.B.M. rendelet 1946. január 17. PDF ikon 212482_1945_IV_12_BM.pdf

Oldalak