Dokumentum szűrés

(A legördülő listákból több elem is kijelölhető a SHIFT, vagy a CTRL billentyűk használatával.)

5051 - 5075 (Összesen: 5626 találat)
Tárgy: IktatószámCsökkenő rendezés Norma száma Norma típusa Dátum: PDF Megjegyzés
Határszéli útiigazolványok kiállítása 533496/1946.IV-12.BM rendelet 1946. szeptember 20. PDF ikon 533496_1946_IV_12_BM.pdf
A hazatért hadifoglyok jelentkezési kötelezettsége végrehajtásának ellenőrzése 533541/1946.IV-12.BM rendelet 1946. október 19. PDF ikon 533541_1946_IV_12_BM.pdf
Rendőrségi személyek Északerdélyben maradt ingóságainak hazaszállítása 534178/1946.IV-12.BM rendelet 1946. október 22. PDF ikon 534178_1946_IV_12_BM.pdf
Körözések felülvizsgálása 534257/1946.IV-12.BM rendelet 1946. október 14. PDF ikon 534257_1946_IV_12_BM.pdf
A megszüntetett vármegyei főkapitányságok vezetői elsőfokú rendőrhatósági teendőinek ellátása 534490/1946.IV-12.BM rendelet 1946. október 28. PDF ikon 534490_1946_IV_12_BM.pdf
Az ország területének négy kerületi parancs- nokságra történt felosztásáról kiadott "Áttekintés" megküldése 534828/1946.IV.1.b.BM rendelet 1946. november 25. PDF ikon 534828_1946_IV_1_b_BM.pdf
A magyar államrendőrség államvédelmi osztálya szervezetének, továbbá feladat- és ügykörének megállapítása 535059/1946.BM rendelet 1946. december 2. PDF ikon 535059_1946_BM.pdf
A Szövetséges Ellenőrző Bizottság vármegyei megbí- zóttainak a fegyverszüneti egyezmény végrehajtásával kapcsolatos kívánságai 535153/1946.IV/1.BM rendelet 1946. december 17. PDF ikon 535153_1946_IV_1_BM.pdf
Vegyivédelmi kiképzési anyagok normája 5398/1970 szabályzat 1970. június 1. PDF ikon 5398_1970.pdf
A Honvédség Győr 2053. sz. alakulat dícsérő elismerése 540/Min.Ir.-1951. 23. parancs 1951. augusztus 3. PDF ikon 540_Min_Ir_1951.pdf
Az államháztartásban kiadások csökkentése 546800/1946.IV.12.BM rendelet 1946. július 24. PDF ikon 546800_1946_IV_12_BM.pdf
006/1966. sz. miniszterhelyettesi utasítás egyes pontjainak magyarázata, illetve módosítása 5501/20/1968 5501/20/1968. (VII.15.) utasítás 1968. július 5. PDF ikon 5501_20_1968.pdf
Jutalmak és jutalomszerű juttatások nyugdíjjárulék alá vonsáról szóló 8/1968. I/I. Csf. utasítás kiegészítése 5501/26/1968 5501/26/1968 intézkedés 1968. augusztus 6. PDF ikon 5501_26_1968.pdf
Belföldi kiküldetések, áthelyezések és vezénylések esetén felszámítható költségek megtérítésére vonatkozó egyes szabályok módosítása 5501/51/1968 5501/51/1968. (XII.12.) utasítás 1968. december 12. PDF ikon 5501_51_1968.pdf
A jugoszláv állampogárságú sváboknak internálótáborokban való elhelyezése 55316 1946.I/4. rendelet 1946. szeptember 16. PDF ikon 55316_1946_I_4.pdf
A Határőrség átadása az ÁVH részére 55372/eln.Min.Ir.-1949 17. parancs 1949. december 30. PDF ikon 55372_eln_Min_Ir_1949.pdf
Karhatalmi zászlóaljak felállítása a német kitelepítéssel kapcsolatban 5622/eln.l946. rendelet 1946. augusztus 14. PDF ikon 5622_eln_1946.pdf
A pénz és anyaggazdalkodás terén foganatosítandó takarékosság 563890/1947.IV.1.a.BM rendelet 1947. október 24. PDF ikon 563890_1947_IV_1_a_BM.pdf
Utasítás a rendőrhatóságok felügyeleti vizsgálatánál követendő eljárás tárgyában 564277/1947.IV.1.a.BM rendelet 1947. október 17. PDF ikon 564277_1947_IV_1_a_BM.pdf
A gyékényesi volt ti. őrs határrendészeti kapitánysággá történt átalakítása 573378/1946.IA-12/d.BM rendelet 1946. augusztus 13. PDF ikon 573378_1946_IV_12_d_BM.pdf
A magyar csehszlovák lakossagcsereegyezmény alapján foganatosítandó rendészeti intézkedések 575134/1946.IV-1/d.BM rendelet 1946. szeptember 16. PDF ikon 575134_1946_IV_1_d_BM.pdf
”igazságügyi és fegyelmi alosztály" felállítása a Belügyminisztériumban 584736/1948.IV/.b.BM rendelet 1948. november 30. PDF ikon 584736_1948_IV_1_b_BM.pdf
Gazdasági rendészeti feladatok ellátása a vidéki főkapitányság területén 585651/1946.IV-12/a.BM rendelet 1946. augusztus 2. PDF ikon 585651_1946_IV_12_a_BM.pdf
BM és szervei hivatásos állományából a 22/1971. (VI.1.) Korm. r. hatályba lépése előtt nyugállományba helyezettek foglalkoztatási (óra-) keretének felemelése 59.273/3/1979 4/1979. (XI.30.) körlevél 1979. november 30. PDF ikon 59273_3_1979.pdf
Egyes pénzügyi vonatkozású rendelkezések értelmezése 5901/32/1971 körlevél 1971. november 4. PDF ikon 5901_32_1971.pdf

Oldalak